چهارشنبه 22 مرداد 1399   10:28:38
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 22 مرداد 1399 10:28:24

ارتباط با ما

اطلاعات تماس با اداره کل

آدرس: کرمانشاه، کیلومتر 12 بزرگراه بیستون، روبروی شهرک صنعتی بیستون

تلفن تماس:4517-083

رسیدگی به شکایات: 1517

دورنگار: 4517 - 083 (داخلی 2)

کدپستی: 6744148331

آدرس پست الکترونیک: kermanshah@isiri.gov.ir

بيشتر
.