وب سايت ها

1398/9/30 شنبه

اطلاعات تماس با اداره کل

آدرس: کرمانشاه، کیلومتر 12 بزرگراه بیستون، روبروی شهرک صنعتی بیستون

تلفن تماس:4517-083

رسیدگی به شکایات: 1517

دورنگار: 4517 - 083 (داخلی 2)

کدپستی: 6744148331

آدرس پست الکترونیک: kermanshah@isiri.gov.ir