چهارشنبه 22 مرداد 1399   11:38:20
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 22 مرداد 1399 11:37:54
نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال کرمانشاهزیرپورتال کرمانشاه
Collapse ساختار اداره  کلساختار اداره کل
Expand معرفیمعرفی
Expand مدیر کل اداره استانمدیر کل اداره استان
استانداردهای ملی ایران
نمودار سازمانی اداره کل
Collapse خدمات اداره کلخدمات اداره کل
Expand معاونت اجرامعاونت اجرا
کنترل کیفیت
واحد های تولیدی ساختمانی دارای پروانه استاندارد استان کرمانشاه
نمودار گردش کار فعالیت های اداره کل
شرکت های دارای پروانه معتبر (طراحی و مونتاژ) آسانسور در استان کرمانشاه و هزینه بازرسی آسانسور
Expand اطلاع رسانیاطلاع رسانی
ستاد خبری حراست اداره کل استاندارد استان کرمانشاه
صفحه جدید
واحدهاي توليدي استان
Collapse شرکت ها و مسئولين کنترل کيفيت نمونهشرکت ها و مسئولين کنترل کيفيت نمونه
اسامی مسئولین کنترل کفیت نمونه استان
واحدهای نمونه
Collapse محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباريمحصولات مشمول مقررات استاندارد اجباري
واردات-کالاهای مشمول قانون ارتقاء کیفی خودرو...
واردات
صادرات
تولید داخلی
Collapse استانداردهای ملی ایراناستانداردهای ملی ایران
روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی ایران
شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران
استانداردهای ملی ایران
نقشه سایت
ارتباط با حوزه های مختلف اداره کل
نتایج نظرسنجی خدمات
Collapse میز خدمت الکترونیکیمیز خدمت الکترونیکی
شناسنامه خدمات
سامانه های تخصصی
راهنمای ارباب رجوع
نظر سنجی خدمات
لیست نظرسنجی خدمات
مشارکت الکترونیک
شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت
استعلام الکترونیکی
بیانیه سطح توافق خدمات
خدمات الکترونیکی
ميز خدمت
Collapse درباره مادرباره ما
معرفی مدیرکل
چارت سازمانی
قوانین و مقررات
معرفی اداره کل
منشور اخلاقی
آشنایی با استان
ارتباط با ما
بیانیه حریم خصوصی
Collapse واحدهای اداره کلواحدهای اداره کل
Expand معاونت ارزیابی و انطباقمعاونت ارزیابی و انطباق
Expand معاونت استانداردسازی و آموزشمعاونت استانداردسازی و آموزش
معاونت استاندارد قصرشیرین
نمایندگی اداره استاندارد شهرستان پاوه
نمايندگي استاندارد مستقر در پایانه رسمی خسروی
نمایندگی استاندارد گمرک پرویزخان
نمایندگی استاندارد سومار
پشتیبانی از افراد کم توان
پرسشهای متداول
دستورالعمل های بروزرسانی
ارتقاء سلامت اداری
پیگیری درخواستها
بیانیه حفظ حریم شخصی کاربران
Collapse روش های اجراییروش های اجرایی
فرم های مورد نیاز اداره نظارت بر اجرا
فرم های مورد نیاز اداره استانداردسازی، آموزش و ترویج
فرم های مورد نیاز اداره تأیید صلاحیت
فرم های مورد نیاز اداره اوزان و مقیاسها
نقشه سایت
گزارش سالانه دستگاه
صفحه اصلی جدید - 99
.