دسترسی سریع

بخشنامه اهمیت نشان استاندارد و نحوه درج آن

نظر به این که سازمان ملی استاندارد به عنوان یک سازمان فرابخشی ، مرجع رسمی تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای ملی می باشد لذا رعایت اهمیت نشان استاندارد و نحوه درج آن بر روی کالاها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین ارتباط و پیرو بخشنامه های شماره 208038 مورخ 99/9/17 و شماره 243040 مورخ 99/10/24 مدیرکل محترم دفتر نظارت بر  استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال درخصوص اهمیت بند نشانه گذاری و رعایت انطباق عبارات درج شده بر روی محصول با مفاد مندرج در استانداردهای ملی مربوط و دستورالعمل نشانه گذاری به شماره مدرک 213/42/د و هم چنین سایر ضوابط و مقررات سازمان، شایسته است ترتیبی اتخاذ فرمائید در برچسب فرآورده های غذایی ضمن رعایت مفاد بخشنامه های مذکوردر موارد زیر اقدام لازم با قید فوریت بعمل آید.

1-انطباق ابعاد علامت استاندارد با دستور العمل مذکور

2- درج علامت استاندارد بایستی در محل قابل رویت باشد (در محل دوخت بسته بندی و یا لایه های داخلی بسته بندی مورد پذیرش نمی باشد)

3- علامت استاندارد و کد ده رقمی درج شده بر روی محصول باید دارای اندازه مناسب و خوانا بوده و هم چنین متناسب با افزایش ابعاد بسته بندی سایز علامت می بایست افزایش یابد. 

4- اندازه علامت استاندارد با افزایش ابعاد بسته بندی باید بزرگتر شود. 

4-درج نام و نوع فرآورده مطابق با استاندارد ملی بصورت مشخص، خوانا، فونت یکسان و بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اظهار شده باشد.

5- نوشتن نوع کاربرد فرآورده غذایی بر روی برچسب و انطباق آن با استاندارد ملی مربوط.

لازم به ذکر است موضوعات مطرح شده می بایست به تولیدکنندگان تحت پوشش اعلام تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، برچسب محصولات تولیدی خود را اصلاح نمایند و درصورت عدم اجرای موارد بالا از سوی واحد تولیدی، آن اداره کل موظف به  تشکیل کمیته علائم برای تعلیق پروانه بدلیل عدم رعایت الزامات میباشد .بدیهی است در صورت مشاهده مجدد پس از مهلت تعیین شده مسئولیت اجرای تمامی امور بر عهده مدیرکل محترم آن استان می باشد.  

ضمنا مقتضی است نتایج بررسی های بعمل آمده توسط آن اداره کل طبق جدول پیوست تهیه و حداکثرظرف45 روز پس از ابلاغ این بخشنامه  برای این معاونت ارسال گردد.
متن بخشنامه و دستورالعمل های نشانه گذاری پیوست می باشد.