دسترسی سریع

اخبار اداره کل استان کرمانشاه بيشتر

نظامنامه جایزه ملی کیفیت ایران

کیفیت فراگیر محصول، به عنوان یک اصل پذیرفته شده ، زمینه ساز جلب رضایت مشتریان و عامل پایه در حصول رضایت سایر ذینفعان یک سازمان برای رقابت پذیری و دستیابی به موفقیت پایدار محسوب شده و اساساً در زمره مسائل زیربنایی کشور است؛ بنابراین در دنیای رقابتی امروز باید خود را با سازوکارهای رقابت پذیری در حال و آینده تجهیز نمود و اصول نوین مدیریت و قواعد حضوردربازارهای جهانی را آموخته وبه اجرا درآورد .  مهمترین این اصول رعایت کیفیت درتمامی ابعاد آن، اجرا و استقرار ابزارها و سیستم های مدیریت کیفیت، الگوبرداری و استفاده از روشهای سنجش و اندازه گیری معیارهای موفقیت است.
  ازآنجاییکه کیفیت در توسعه کشور شاخصی راهبردی محسوب شده و جهت نیل به چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1404 که جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه عنصری کلیدی است، لازم است در کلیه محورهای توسعه، محصولات (اعم از کالا و خدمت) باکیفیت در کشور ارائه گردد. بنابراین و در راستای اجرای بند 20 از ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام کشور مصوب 1396/7/11 مجلس شورای اسلامی که در مورخه 1396/9/4 نیز به  تائید مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام رسید،  سازمان  ملی  استاندارد  ایران  به عنوان مرجع  رسمی  تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور در کشور تعیین گردیده است به پیوست نظامنامه جایزه ملی کیفیت (ویرایش ششم) جهت اطلاع و استفادهارسال میگردد.

لازم به ذکر است، مدل جایزه ملی کیفیت ایران یک مدل عمومی  و فراگیراست. لذا کلیه سازمان های تولیدی و یا خدماتی  اعم  از خصوصی، تعاونی و دولتی در ابعاد اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک میتوانند متقاضی دریافت این جایزه باشند.

نسخه قابل چاپ