دسترسی سریع

اخبار اداره کل استان کرمانشاه بيشتر

اطلاعیه شماره یک - در خصوص پذیرفته شدگان محترم چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی

اطلاعیه شماره یک - در خصوص پذیرفته شدگان محترم چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی

با عرض سلام و احترام
ضمن تبریک مجدد خدمت پذیرفته شدگان محترم آزمون هشتمین امتحان مشترک دستگاه های اجرایی کشور و آرزوی توفیق و سلامتی، اطلاعیه شماره یک در ادامه به اطلاع می رسد:

با عنایت به این که مقرر است نسبت به برگزاری فرآیند مصاحبه استخدامی برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی به منظور انتخاب نهایی افراد واجد شرایط استخدام اقدام گردد ، پذیرفته شدگان می بایست سوابق پژوهشی و آموزشی را مطابق با موارد مشروحه ذیل پس از اخذ تاییدیه های لازم از مرجع مربوطه حداکثر تا تاریخ 1400/03/12 به دبیرخانه اداره کل استاندارد کرمانشاه تحویل نمایند.

شایان ذکر است نسبت به استعلام موارد مورد ادعای پذیرفته شدگان از مراجع مربوطه استعلام لازم به عمل خواهد آمد ، همچنین اصل سوابق ارسالی نیز در هنگام برگزاری مصاحبه می بایست تحویل کمیته استخدامی مستقر در اداره کل استاندارد کرمانشاه گردد. 

موارد قابل ارائه و موثر در ارزیابی مصاحبه استخدامی موضوع فرم شماره (1)سوابق آموزشی و پژوهشی:

* برگزیدگان علمی و یا دانشجویی : سازمان/ اداره کل نسبت به امتیاز دهی برای داوطلب از نظر رتبه مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم رشته وهم ورودی با توجه به رتبه تحصیلی مندرج در کارنامه تحصیلی داوطلب و یا گواهی معتبر از دانشگاه اقدام نماید.

* مقالات : سازمان / اداره کل نسبت به امتیاز دهی برای داوطلب از نظر مقالات علمی - پژوهشی در نشریات داخلی معتبر علمی - پژوهشی و یا نشریات خارجی معتبر علمی - پژوهشی ، مقالات علمی - ترویجی ، مقالات چاپ شده در کنفرانس ها و همایش های معتبر ملی نمایه شده در ( ISC , و یا CIVILICA و... ) و همایش های بین المللی، اقدام نماید.

* کتاب ها: سازمان / اداره کل نسبت به امتیاز دهی برای داوطلب از نظر کتاب تالیفی ، ترجمه کتاب ویا هردو اقدام نماید.

* کسب مقام در جشنواره های علمی و یا هنری : سازمان / اداره کل موظف است نسبت به امتیاز دهی برای داوطلب براساس ارائه گواهی معتبر کسب مقام در المپیاد های علمی ، جشنواره های معتبر علمی ( خوارزمی ، جوان خوارزمی ، رازی و فارابی ) ، جشنواره های فناوری ، هنری ، فرهنگی و ادبی ، دینی ، رسانه ، کودکان و نوجوانان ، زنان ، دولت و نهادها ، سینمایی و سایر که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و یا وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی می باشد ، اقدام نماید.

* مدرک زبان معتبر ( جدول شماره 1 ) :

سازمان /  اداره کل موظف است نسبت به امتیاز دهی برای داوطلب بر اساس ارائه گواهی معتبر مدرک زبان در امتحانات بین المللی IELTS ، و (IBT , PBT , CBT ) TOFELو امتحانات داخلی ( MSRT   TOLIMO ) با توجه به جدول امتیازات ضمیمه فرم مصاحبه اقدام نماید. و همچنین به منظور ارزیابی ضمنی از داوطلبان ، مصاحبه کننده می تواند توان فردی داوطلب رابا سوالات تعیین سطح نماید.

شایان ذکر است که زمان برگزاری مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد گردید.
جدول امتیازات سوابق پژوهشی و آموزشی، پیوست می باشد. 

نسخه قابل چاپ