دسترسی سریع

رویدادهای مهم(اطلاعیه ها) بيشتر

ابلاغ راه اندازی فاز اول تا سوم سامانه نظارت بر آزمایشگاههای همکار کرمانشاه و لزوم انجام خود اظهاری توسط ایشان

در راستای اجرای نامه شماره 1581491 مورخ 1400/04/06 معاونت محترم نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد به اطلاع می رساند، سامانه نظارت بر عملکرد شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای همکار طراحی شده و بخش آزمایشگاههای همکار آن مرحله تهیه نرم افزار را نیز گذرانده و آماده بهره برداری می باشد. با توجه به اینکه مهمترین تامین کننده بستر اطلاعاتی این سامانه، اطلاعات آزمایشگاههای همکار است در طراحی سامانه، چهار فاز پیش بینی و  شروع به اجرا شده است که فاز اول این سامانه تامین زیرساخت اطلاعاتی آزمایشگاههای همکار ازطریق خوداظهاری در چارچوب اطلاعاتی از پیش تعیین شده می باشد.

 باتوجه به موارد فوق الذکر در اجرای فاز اول سامانه، آن آزمایشگاههای همکار حداکثر تا 1400/5/15 مهلت دارد ازطریق بخش خوداظهاری که در کارتابل آزمایشگاه در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد قرار دارد نسبت به انجام خوداظهاری اقدام نماید.لازم به توضیح است این بخش از نرم افزار پیش از این در اسفند سال 98 اجرا شده و بنا به دلایلی متوقف شده است لذا لازم است اطلاعات آن توسط همه آزمایشگاهها به روز رسانی شود. بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر ارسال نمونه به آزمایشگاههایی که خوداظهاری نکرده اند ازطریق سامانه نظارت بصورت خودکار مسدود می گردد.

همچنین تا زمان راه اندازی سامانه جامع تاییدصلاحیت و امکان تامین اطلاعات سامانه نظارت بر عملکرد از طریق ایجاد لینک اطلاعاتی بین دو سامانه، لازم است بخش خوداظهاری فعال باقی بماند لذا تا زمان تامین اطلاعات ازطریق سامانه جامع تاییدصلاحیت، آزمایشگاههای همکار موظفند پس از هر ارزیابی تاییدصلاحیت، اطلاعات ارزیابی را در بخش خوداظهاری وارد نمایند.