دسترسی سریع

رویدادهای مهم(اطلاعیه ها) بيشتر

زمان نگهداری مستندات بازرسی آسانسور

عطف به درخواست جامعه ممیزی و بازرسی ایران و بخشنامه معاونت محترم نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران به شماره 136146 مورخ 1400/06/08در خصوص نگهداری مستندات بازرسی آسانسور، به اطلاع میرساند ، نگهداری فیزیکی مستندات پرونده‌های بازرسی آسانسور به مدت دو سال در محل شرکت‌های بازرسی صادرکننده گواهی‌نامه، ضروری است. بدیهی است مسئولیت نگهداری  مستندات مزبور بصورت الکترونیکی به مدت ده سال  نیز بر عهده شرکت های بازرسی مذکور می باشد . مراتب جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد .